สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

โทร : 074-328034 แฟกซ์ : 074-328033

อีเมล์ : [email protected]

แผนที่สำนักงาน